Korona

Vi holder oss alltid oppdaterte i forhold til smittevernreglene og smittesituasjonen.

Vi har også flere stasjoner med Anti-Bac som brukes av alle på klinikken og våre pasienter.
Vi tar også videosamtaler fremfor fysisk oppmøte dersom det er ønskelig.