Medarbeidere

Irene Grønning, Psykiatrisk sykepleier. Tar imot pasienter uten henvisning. Hun tilbyr samtaleterapi individuelt, og i grupper eller par. Hun har lang erfaring med konflikthåndtering, sorgbearbeiding, angstbehandling, eksponeringsterapi, familieterapi og kognitiv terapi mm. Irene har høsten 2020 begynt med videreutdanning i sorgbehandling, og derfor spesielt interessert i å hjelpe pasienter som trenger hjelp med sorgbearbeiding. Ingen henvisning nødvendig, derfor kort ventetid. For prisliste, klikk her.

Tone Dorthe Sletten, lege, spesialist i psykiatri. Mottar pasienter med henvisning. Jobber med medisinutprøving hos personer med ADHD, oppfølging av pasienter med angst, depresjon eller bipolar lidelse. Jobber også mye med relasjonsproblemer, personlighetsproblematikk mm. Ventetid på ca. 6-12 måneder.

Dag Stormbo, Psykologspesialist. Har avtale med Helse Midt-Norge og tar i mot pasienter med henvisning fra lege eller psykolog. Han har videreutdanning innen gruppeterapi og tar nå videreutdanning innen korttids psykodynamisk behandling. Ventetiden er for tiden rundt 6 måneder.

Rolf Gråwe, Psykologspesialist. Har 50% driftstilskudd fra Helse Midt-Norge RHF og er på Klinikk Kognito tirsdager og onsdager, samt annenhver torsdag. Jobber ellers som forsker og professor på St. Olavs hospital og NTNU. Mottar pasienter med henvisning fra lege/psykolog. Har mye erfaring med angstlidelser, depresjoner, psykose-lidelser og rusmiddelproblemer. Benytter de metodene i behandlingen som er evidensbasert og anbefalt som mest effektivt. Tverrfaglig samarbeid er med psykiater og psykiatrisk sykepleier i klinikken. Ventetid på ca. 6 måneder.

Solveig Klæbo Reitan, lege, spesialist i psykiatri, dr med. Jeg har fra 1.6.2021 driftsavtale med Helse Midt Norge slik at mine tjenester er del av det offentlige helsevesenet og pasienter betaler ordinær egenandel inntil frikortgrense. Det må foreligge henvisning fra fastlege, sykehuset eller annet helsepersonell med henvisningsrett og pasienten må vurderes å være i behov av helsehjelp. Jeg samarbeider ved behov tett med andre behandlere ved klinikken, fastlege, sykehus / DPS, kommune, NAV og andre relevante instanser – individuelt vurdert for den enkelte pasient.

Jeg tar imot pasienter i det tidsrommet Byhaven kjøpesenter er åpent ulike ukedager (sentralbord / ekspedisjon ved Klinikk Kognito betjent kun kl. 0800 – 1530 ukedager).

Ventetid vil variere avhengig av en helhetsvurdering av symptomer / plager, livssituasjon m.m for pasienten – noen kan tas inn veldig raskt mens andre må vente opptil noen måneder.

Tilnærmingen er eklektisk (dvs at vi velger det som i hvert tilfelle passer best for pasienten av psykoterapi, medikamenter, andre tiltak). Jeg har tidligere arbeidet 20 år i St Olavs Hospital Psykisk helsevern. Her har jeg arbeidet klinisk som lege / overlege i alle enheter innen voksenpsykiatri samt deltatt i og ledet fagutviklingsarbeid (bl.a. innen psykoselidelser) samt forsknings- og fagutvikling.

Jeg utreder / behandler / følger opp alle typer psykiske lidelser (depresjon, bipolar lidelse, psykose, ADHD, personlighetsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, angstlidelser m.m). 

Jeg har også en stilling som professor i psykiatri ved NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap. Her driver jeg undervisning og eksaminasjon av studenter innen medisin og andre typer helsefag. I tillegg driver og deltar jeg i en rekke forskningsprosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt: bl.a. innen biologisk psykiatri / sammenhenger mellom fysiske forhold (særlig immunsystemet) og psykiske plager, ulike forhold ved psykoser, lovverket og psykiske lidelser, se mer: http://www.ntnu.no/ansatte/solveig.reitan. Jeg veileder flere doktorgradsstudenter.

Jeg sitter for tiden i styret i Norsk psykiatrisk forening og har deltatt i (evt. ledet) flere utvalg, kurskomiteer, styrer mm i relasjon til faget psykisk helse / psykiatri lokalt og nasjonalt.

Siden 2011 har jeg hatt en del oppdrag for påtalemyndigheten som rettspsykiater.

Kåre Nonstad, psykologspesialist. Har over tjue års erfaring både fra psykiatri og privat praksis, i mange år som sjefpsykolog ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital. Han har arbeidet med de fleste typer psykiske vansker som depresjoner, angst, traume- og belastningslidelser, psykose, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser og dagliglivets problemer. Nonstad benytter forståelse og anerkjente metoder fra kognitiv, dynamisk, systemisk og traumerelatert psykologi. Er vant til og setter pris på å samarbeide tett med leger og annet helsepersonell. Trenger ingen henvisning og har derfor kort ventetid. For prisliste, trykk her.

Gitta Rohweder, lege, spesialist i indremedisin. Legeutdanning og erfaring som allmennlege fra USA. Over 20 års erfaring som spesialist i indremedisin fra Norge. Har jobbet både på sykehus og i kommunen. 

Forskning og doktorgrad (PhD) ved NTNU om komplikasjoner etter hjerneslag. Utdannelse innen kognitiv terapi og ønsker å bruke denne tilnærmingen i samtaleterapi. Snakker flyttende norsk, tysk og engelsk. Arbeider tverrfaglig sammen med psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier og vernepleier i klinikken. 
 
Ønsker å behandle pasienter med angst eller depresjon, som har oppstått eller økt på i sammenheng med akutt sykdom som et hjerteinfarkt eller hjerneslag – eller i sammenheng med andre, pågående medisinske problemstillinger.
Mottar pasienter med eller uten henvisning. For prisliste klikk 
her.    

Silje Kielland Roksvaag, Sekretær