Behandling

  • Samtaleterapi og personlighetsutvikling med spesialvernepleier, psykiatrisk sykepleier, psykolog eller psykiater

  • Familieterapi

  • Gruppebehandling

  • Individuell behandling

  • Eksponeringsterapi

  • Utredning og behandling av ADHD, angst og depresjon.

  • Konfliktløsning og HMS-arbeid